Obsah

Základné info

Samosprávny kraj Nitriansky
Okres Nové Zámky
Región Južný
Počet obyvateľov 1604
Rozloha 4100 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1236

 

Obec Dubník

Obec s 1604 obyvateľmi leží 27 km severovýchodne od Nových Zámkov.

Dubník leží v Podunajskej nížine na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny. Západná rovinatá časť chotára leží na širokých terasách pokrytých sprašou, viatymi pieskami a piesčitými sprašmi.

 

Dubnik

Správy

30.08.2018

Zverejnenie zapisovateľa MVK

Zverejnenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Detail

13.08.2018

Zámer - predaj majetku obce Dubník

Zámer - predaj majetku obce Dubník z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Detail

13.08.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Detail

02.08.2018

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do miestnej a okrskovej volebnej komisie

Detail

20.07.2018

Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

Zverejnenie počtu obyvateľov k 10.07.2018

Detail