Tartalom

Alap információk

Samosprávny kraj Nitriansky
Okres Nové Zámky
Región Južný
Počet obyvateľov 1698
Rozloha 4100 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1236

Czúz község

Obec s 1817 obyvateľmi leží 27 km severovýchodne od Nových Zámkov.

Dubník leží v Podunajskej nížine na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny. Západná rovinatá časť chotára leží na širokých terasách pokrytých sprašou, viatymi pieskami a piesčitými sprašmi.

 

Dubnik

25.06.2018

Pozývame vás na Dni obce Dubník - 782. výročie

konané v dňoch od 7.7. do 8.7.2017 s nasledovným programom:

Részlet

03.07.2015

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku alebo dvor

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku alebo dvor

Hlasovanie už nie je možné, bolo ukončené dňa 3.7.2015 o 12:00 hodine.

Részlet