Obsah

Stanovisko odboru ZŠ

Typ: ostatné
Stanovisko odboru ZŠ

Odbor základných škôl k stravovaniu dôchodcov v školských jedálňach zasiela nasledovné stanovisko.

 

na základe usmernenia Ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR sa podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu z dôvodu zabránenia šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19   prerušuje ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane. 

V súlade s opatrením ministra školstva zostáva dňom 24. marca 2020 prerušenie vyučovania na školách a školských zariadniach platné až do odvolania.

 

Ďalej uvádzame, že podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov školská jedáleň zabezpečuje stravovanie detí a žiakov počas ich pobytu v škole. 

Z uvedeného vyplýva, že školy a školské zariadenia sú na základe usmernenia ministerstva zatvorené a teda v školách neprebieha výchovno-vzdelávací proces a preto ani školské jedálne nemôžu pripravovať a vydávať stravu. 

Dovoľujeme si v zmysle usmernenia upozorniť, že za plnenie usmernenia, ktoré vydal rezort školstva zodpovedá zriaďovateľ a taktiež za dodržiavanie povinností vyplývajúcich z usmernenia berie zriaďovateľ školských zariadení plnú zodpovednosť. 


Vytvorené: 26. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 3. 2020 14:24
Autor: Správca Webu