Obsah

Separovaný zber

2018

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2018 Stiahnuté: 29x | 28.05.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2018 Stiahnuté: 32x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2018 Stiahnuté: 80x | 28.05.2018

2017

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2017 Stiahnuté: 23x | 28.05.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2017 Stiahnuté: 22x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2017 Stiahnuté: 32x | 28.05.2018

Šetrite miesto v kontajneri Stiahnuté: 31x | 28.05.2018

2016

Harmonogram zberu triedeného odpadu v roku 2016 Stiahnuté: 32x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2016 Stiahnuté: 30x | 28.05.2018

Zberný dvor obce Dubník Stiahnuté: 33x | 28.05.2018

2015

Info leták Stiahnuté: 22x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2015 Stiahnuté: 39x | 28.05.2018

2008

Nakladanie s odpadom v roku 2008 - doc Stiahnuté: 21x | 28.05.2018

Nakladanie s odpadom v roku 2008 - pdf Stiahnuté: 21x | 28.05.2018

Stránka

  • 1