Obsah

Separovaný zber

2019

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2019 Stiahnuté: 64x | 28.12.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2019 Stiahnuté: 60x | 28.12.2018

Kalendár na rok 2019 Stiahnuté: 77x | 28.12.2018

2018

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2018 Stiahnuté: 91x | 28.05.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2018 Stiahnuté: 95x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2018 Stiahnuté: 191x | 28.05.2018

2017

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2017 Stiahnuté: 84x | 28.05.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2017 Stiahnuté: 77x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2017 Stiahnuté: 92x | 28.05.2018

Šetrite miesto v kontajneri Stiahnuté: 89x | 28.05.2018

2016

Harmonogram zberu triedeného odpadu v roku 2016 Stiahnuté: 91x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2016 Stiahnuté: 101x | 28.05.2018

Zberný dvor obce Dubník Stiahnuté: 116x | 28.05.2018

2015

Info leták Stiahnuté: 82x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2015 Stiahnuté: 241x | 28.05.2018

2008

Nakladanie s odpadom v roku 2008 - doc Stiahnuté: 77x | 28.05.2018

Nakladanie s odpadom v roku 2008 - pdf Stiahnuté: 78x | 28.05.2018

Stránka

  • 1