Obsah

Separovaný zber

2019

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2019 Stiahnuté: 83x | 28.12.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2019 Stiahnuté: 76x | 28.12.2018

Kalendár na rok 2019 Stiahnuté: 121x | 28.12.2018

2018

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2018 Stiahnuté: 108x | 28.05.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2018 Stiahnuté: 112x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2018 Stiahnuté: 220x | 28.05.2018

2017

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2017 Stiahnuté: 101x | 28.05.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2017 Stiahnuté: 96x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2017 Stiahnuté: 110x | 28.05.2018

Šetrite miesto v kontajneri Stiahnuté: 104x | 28.05.2018

2016

Harmonogram zberu triedeného odpadu v roku 2016 Stiahnuté: 106x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2016 Stiahnuté: 121x | 28.05.2018

Zberný dvor obce Dubník Stiahnuté: 180x | 28.05.2018

2015

Info leták Stiahnuté: 104x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2015 Stiahnuté: 294x | 28.05.2018

2008

Nakladanie s odpadom v roku 2008 - doc Stiahnuté: 94x | 28.05.2018

Nakladanie s odpadom v roku 2008 - pdf Stiahnuté: 95x | 28.05.2018

Stránka

  • 1