Obsah

Separovaný zber

2019

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2019 Stiahnuté: 35x | 28.12.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2019 Stiahnuté: 34x | 28.12.2018

Kalendár na rok 2019 Stiahnuté: 40x | 28.12.2018

2018

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2018 Stiahnuté: 66x | 28.05.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2018 Stiahnuté: 70x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2018 Stiahnuté: 144x | 28.05.2018

2017

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2017 Stiahnuté: 59x | 28.05.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2017 Stiahnuté: 55x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2017 Stiahnuté: 68x | 28.05.2018

Šetrite miesto v kontajneri Stiahnuté: 64x | 28.05.2018

2016

Harmonogram zberu triedeného odpadu v roku 2016 Stiahnuté: 67x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2016 Stiahnuté: 74x | 28.05.2018

Zberný dvor obce Dubník Stiahnuté: 74x | 28.05.2018

2015

Info leták Stiahnuté: 55x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2015 Stiahnuté: 106x | 28.05.2018

2008

Nakladanie s odpadom v roku 2008 - doc Stiahnuté: 54x | 28.05.2018

Nakladanie s odpadom v roku 2008 - pdf Stiahnuté: 53x | 28.05.2018

Stránka

  • 1