Obsah

Separovaný zber

2019

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2019 Stiahnuté: 12x | 28.12.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2019 Stiahnuté: 9x | 28.12.2018

Kalendár na rok 2019 Stiahnuté: 10x | 28.12.2018

2018

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2018 Stiahnuté: 41x | 28.05.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2018 Stiahnuté: 47x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2018 Stiahnuté: 108x | 28.05.2018

2017

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2017 Stiahnuté: 34x | 28.05.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2017 Stiahnuté: 32x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2017 Stiahnuté: 44x | 28.05.2018

Šetrite miesto v kontajneri Stiahnuté: 41x | 28.05.2018

2016

Harmonogram zberu triedeného odpadu v roku 2016 Stiahnuté: 42x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2016 Stiahnuté: 49x | 28.05.2018

Zberný dvor obce Dubník Stiahnuté: 47x | 28.05.2018

2015

Info leták Stiahnuté: 32x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2015 Stiahnuté: 64x | 28.05.2018

2008

Nakladanie s odpadom v roku 2008 - doc Stiahnuté: 30x | 28.05.2018

Nakladanie s odpadom v roku 2008 - pdf Stiahnuté: 30x | 28.05.2018

Stránka

  • 1