Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
20.06.2018

Zmluva o dielo

Zmluva č. 1431

Nincs megadva

PROJEKTSTAV-NZ s.r.o.

Obec Dubník

20.06.2018

ZMLUVA NA DODANIE PREDMETU ZAKÁZKY „ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT KD Dubník“ po obnove

Zmluva č. 2018700

Nincs megadva

energium s.r.o,

Obec Dubník

21.06.2018

Zmluva o dielo

Zmluva č. 1433

Nincs megadva

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Obec Dubník

25.06.2018

Mandátna zmluva

Zmluva č. 1450

Nincs megadva

AMIRE s.r.o.

Obec Dubník

27.06.2018

Hromadná licenčná zmluva

Zmluva č. 1364

Nincs megadva

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dieľam

Obec Dubník

02.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 1492

1 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Dubník

06.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva č. 1541

1 200,00 EUR

OLI Ihriská s.r.o.

Obec Dubník

11.07.2018

Zmluva č. 665/2018 o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 1519

900,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Dubník

13.07.2018

Zmluva o poskytovaní stravy

Zmluva č. 1482

Neuvedené

ANGEL LOCK s.r.o.

Obec Dubník

17.07.2018

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 05/2017

Zmluva č. 1545

Neuvedené

PROSPECT s.r.o.

Obec Dubník

19.07.2018

Darovacia zmluva

Zmluva č. 1573

Neuvedené

Spoločnou cestou s rómskou kultúrou v SR

Obec Dubník

20.07.2018

Zmluva č. 162/2018 o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 1582

1 800,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Dubník

30.07.2018

Zmluva o združených dodávkach ZP č.SC2018/049/Dubník

Zmluva č. 1515

Neuvedené

MET Slovakia a.s.

Obec Dubník

06.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva č. 1617

3 800,00 EUR

Ing. Róbert Sós - APESOS

Obec Dubník

13.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Zmluva č. 1367

Neuvedené

MŽP SR

Obec Dubník

28.08.2018

Zmluva č. 128622 08U01

Zmluva č. 1671

100 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dubník

29.08.2018

Nájomná zmluva

Zmluva č. 1690

Neuvedené

Lenka Révészová

Obec Dubník

29.08.2018

Nájomná zmluva

Zmluva č.1691

Neuvedené

Helena Nagyová

Obec Dubník

29.08.2018

Nájomná zmluva

Zmluva č. 1692

Neuvedené

Angelika Habánová

Obec Dubník

31.08.2018

Nájomná zmluva

Zmluva č. 1693

Neuvedené

Róbert Pánisz

Obec Dubník

17.09.2018

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 12/ZO/2018

Zmluva č. 1750

805 629,60 EUR

PROSPECT s.r.o.

Obec Dubník

24.09.2018

Kúpna zmluva na obstaranie záhradných kompostérov č. 09/2018

Zmluva č. 1777

95 210,40 EUR

AGROBOR s.r.o.

Obec Dubník

25.09.2018

Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2018-EM

Zmluva č. 1785

500,00 EUR

LOYAL SERVICE s.r.o.

Obec Dubník

01.10.2018

Nájomná zmluva

Zmluva č. 1799

Neuvedené

Ing. Ján Kišš

Obec Dubník

19.11.2018

Kúpna zmluva

Zmluva č. 1959

21 127,50 EUR

AT DUNAJ s.r.o.

Obec Dubník

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: