ZOBRAZIŤ ZMLUVY ZA ROK 2018
ZOBRAZIŤ ZMLUVY ZA ROK 2017
ZOBRAZIŤ ZMLUVY ZA ROK 2016
ZOBRAZIŤ ZMLUVY ZA ROK 2015
ZOBRAZIŤ ZMLUVY ZA ROK 2014
ZOBRAZIŤ ZMLUVY ZA ROK 2013
ZOBRAZIŤ ZMLUVY ZA ROK 2012
ZOBRAZIŤ ZMLUVY ZA ROK 2011


ZOBRAZIŤ FAKTÚRY ZA ROK 2018
ZOBRAZIŤ FAKTÚRY ZA ROK 2017
ZOBRAZIŤ FAKTÚRY ZA ROK 2016
ZOBRAZIŤ FAKTÚRY ZA ROK 2015
ZOBRAZIŤ FAKTÚRY ZA ROK 2014
ZOBRAZIŤ FAKTÚRY ZA ROK 2013
ZOBRAZIŤ FAKTÚRY ZA ROK 2012
ZOBRAZIŤ FAKTÚRY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE A ŠKOLSKÉHO KLUBU ZA ROK 2012
ZOBRAZIŤ FAKTÚRY ZA ROK 2011
ZOBRAZIŤ FAKTÚRY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE A ŠKOLSKÉHO KLUBU ZA ROK 2011


ZOBRAZIŤ OBJEDNÁVKY ZA ROK 2018
ZOBRAZIŤ OBJEDNÁVKY ZA ROK 2017
ZOBRAZIŤ OBJEDNÁVKY ZA ROK 2016
ZOBRAZIŤ OBJEDNÁVKY ZA ROK 2015
ZOBRAZIŤ OBJEDNÁVKY ZA ROK 2014
ZOBRAZIŤ OBJEDNÁVKY ZA ROK 2013
ZOBRAZIŤ OBJEDNÁVKY ZA ROK 2012
ZOBRAZIŤ OBJEDNÁVKY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE ZA ROK 2012
ZOBRAZIŤ OBJEDNÁVKY ZA ROK 2011