Zadané zákazky na obstaranie tovarov, služieb a prác od 1.7.2013


v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

P. č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Dohodnutá cena zákazky (v € bez DPH) Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)
115.07.2013Autobusová zastávka4 047,00 €29.07.2013
224.09.2013Plynofikácia ulice pre RD k novootvoreným stavebným pozemkom4 433,33 €27.09.2013
301.10.2013Kamerový systém3 836,50 €04.10.2013
402.12.2013Rekonštrukcia kotolne v základnej škole 1 405,22 €06.12.2013
510.03.2014Rozšírenie a modernizácia verejného osvetlenia13 339,00 €13.03.2014
623.12.2014Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a príslušenstvom 2 926,80 €31.12.2014
727.04.2015Projekty stavby: Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník – Dvor Mikuláš2 190,00 €30.04.2015
822.05.2015Tržnička na verejnom priestranstve v centre obce4 582,10 €27.05.2015
921.07.2015Autobusová zastávka 2ME-2S3 512,00 €27.08.2015
1031.08.2015Dodávka a montáž kamerového systému7 536,84 €07.09.2015
1116.11.2015Rekonštrukcia MK v obci Dubník časť Dvor Mikuláš24 994,57 €19.11.2015
1220.11.2015Umývačka riadu do školskej kuchyne1 639,00 €25.11.2015
1305.02.2016Exteriérové hodiny na budovu obecného úradu1 426,72 €09.02.2016
1411.02.2016Elektronický dochádzkový systém1 083,33 €17.02.2016
1524.03.2016Vyhotovenie projektovej dokumentácie telocvičňa14 000,00 €31.03.2016
1603.03.2016Pouličné svetlá929,60 €07.03.2016
1707.06.2016Vyhotovenie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budovy – kultúrneho domu, obecného úradu4 250,00 €13.06.2016
1818.08.2016Tovary – Komunálny mulčovač7 312,50 €22.08.2016
1919.08.2016Výmena okien a dverí na budove domu služieb č. 661, polyfunkčného domu č. 247, zdravotného strediska č. 25119 896,90 €22.08.2016
2024.11.2016Rekonštrukcia chodníkov v obci Dubník  - realizované po častiach69 000,00 €30.11.2016
2124.11.2016Odstránenie stavieb v obci Dubník12 155,10 €01.12.2016
2207.12.2016Územný plán obce (ÚPN-O) Dubník  - Zmeny a doplnky 014 925,00 €14.12.2016

[Zatvor okno]