Obsah

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Obec Dubník, so sídlom Dubník 244 Dubník, 94135, IČO: 00308889 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Dubník budú uchovávané po dobu 5 rokov.

Fotogaléria

prvá
z 2
ďalší posledná

Den_deti_02.jpg

Deň detí 1. 6. 2017

Stavanie_maja_07.jpg

Stavanie mája 28. 4. 2017

Brigada_02.jpg

Brigáda 24. 4. 2017

Den_narcisov_1.jpg

Deň narcisov 7. 4. 2017

Den_ucitelov_01.jpg

Deň učiteľov 7. 4. 2017

MDZ_s_dochodcami_003.jpg

MDŽ s dôchodcami 10. 3. 2017

Den_matiek_008.jpg

Deň matiek 20. 5. 2016

prvá
z 2
ďalší posledná