Obsah

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Obec Dubník, so sídlom Dubník 244 Dubník, 94135, IČO: 00308889 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Dubník budú uchovávané po dobu 5 rokov.

Fotogaléria

prvá
z 2
ďalší posledná

#

Deň rodiny 2. 6. 2018

#

Deň matiek 4. 5. 2018

#

Stavanie mája 27. 4. 2018

#

Brigáda 14. 4. 2018

#

Deň učiteľov 5. 4. 2018

MDZ_dochodcovia_001.jpg

MDŽ s dôchodcami 8. 3. 2018

Klub_dochodcov_2.jpg

Klub dôchodcov 6. 2. 2018

prvá
z 2
ďalší posledná