Obsah

Hodová slávnostná svätá omša a vysvätenie fary

Hodová slávnostná svätá omša a vysvätenie fary