Obsah

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Obec Dubník, so sídlom Dubník 244 Dubník, 94135, IČO: 00308889 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Dubník budú uchovávané po dobu 5 rokov.

Fotogaléria

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Vianočný koncert 25. 12. 2023

Daruj Vianoce 15. 12. 2023

Mikuláš 6. 12. 2023

Sobáš 1

Sobáš 22. 7. 2023

Sobáš 15. 7. 2023

Dni obce 8. 7. 2023

Sobáš 1. 7. 2023

Sobáš 24. 6. 2023

Rozlúčková ZŠ 23. 6. 2023

Rozlúčková MŠ 21. 6. 2023

Deň rodiny 3. 6. 2023

Deň matiek 5. 5. 2023

Stavanie mája 28. 4. 2023

Deň narcisov 20. 4. 2023

Jarná brigáda 1. 4. 2023

Deň učiteľov 31. 3. 2023

MŠ v knižnici 28. 3. 2023

Veľkonočné trhy 25. 3. 2023

Vynášanie Moreny 24. 3. 2023

prvá prechádzajúci
z 2
posledná