Obsah

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov - Orez a Výrub stromov

Typ: ostatné
Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov - Orez a Výrub stromov Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci Orezu a Výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Príloha

Vytvorené: 24. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 24. 11. 2023 12:46