Obsah

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka 'Výzva na predkladanie ponúk "Dom smútku v Dubníku - stavebné úpravy"'

 • Názov
  Výzva na predkladanie ponúk "Dom smútku v Dubníku - stavebné úpravy"
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Stavebné práce
 • Popis
  Výzva na predkladanie ponúk "Dom smútku v Dubníku - stavebné úpravy"
 • Dátum zverejnenia
  4.9.2019
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy