Obsah

Katarína Fazekasová


Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad Dubník - Pracovníčka OÚ
Dubník č. 244, Obec Dubník

Komisia pre výstavbu a rozvoj obce - Člen