Navigácia

Obsah

Späť

Bezdrôtový miestny rozhlas – časť Dvor Mikuláš

Hodnota zákazky 3 289,20 EUR bez DPH
Identifikácia úspešného uchádzača FORTE Acoustic s.r.o.
951 04 Malý Lapáš

Vyvesené: 16. 4. 2013

Dátum zvesenia: 2. 5. 2013

Zodpovedá:

Späť