Navigácia

Obsah

Späť

Minimálna cena za predaj pozemkov vo vlastníctve obce v intraviláne obce Dubník

Minimálna cena za predaj pozemkov vo vlastníctve obce v intraviláne obce Dubník bola stanovená vo výške 4 €/m2.

Schválená Obecným zastupiteľstvom v Dubníku dňa 24.8.2011.

Vyvesené: 24. 8. 2011

Dátum zvesenia: 9. 9. 2011

Zodpovedá:

Späť