Navigácia

Obsah

Späť

Regenerácia verejného priestranstva v obci Dubník

Verejne obstarávanie pre projekt - Regenerácia verejného priestranstva v obci Dubník, schválený v rámci ROP (opatrenie Regenerácia sídiel) bolo ukončené a s víťazným uchádzačom je podpísaná platná zmluva o dielo.

Vyvesené: 22. 1. 2011

Dátum zvesenia: 7. 2. 2011

Zodpovedá:

Späť