Navigácia

Obsah

Späť

Rekonštrukcia kotolne v Dome služieb Dubník

Hodnota zákazky 1 507,63 EUR bez DPH
Identifikácia úspešného uchádzača Ján Nyári, 941 35 Dubník č. 556

Vyvesené: 17. 8. 2011

Dátum zvesenia: 2. 9. 2011

Zodpovedá:

Späť