Navigácia

Obsah

Späť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur za I. štvrťrok 2013

Vyvesené: 16. 4. 2013

Dátum zvesenia: 2. 5. 2013

Zodpovedá:

Späť