Navigácia

Obsah

Späť

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre obec Dubník – projekt "Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Dubník"

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky   22.08.2011
Oznámenie o vyhodnotení ponúk   21.09.2011
Hodnota zákazky 3 500,00 EUR bez DPH
3 500,00 EUR bez DPH
Identifikácia úspešného uchádzača PP & P Co., s.r.o.
Zahradnícka 36
821 08 Bratislava

Vyvesené: 21. 9. 2011

Dátum zvesenia: 7. 10. 2011

Zodpovedá:

Späť