Navigácia

Obsah

Späť

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákaziek "Rekonštrukcia vykurovania obecných budov v obci Dubník" a "Modernizácia obecných objektov v obci Dubník"

Hodnota zákazky 1.000,00 EUR bez DPH
Identifikácia úspešného uchádzača Ing. Ladislav Bréda
Nám. Sv. Imricha 500/6
943 01 Štúrovo

Vyvesené: 16. 4. 2013

Dátum zvesenia: 2. 5. 2013

Zodpovedá:

Späť