Navigácia

Obsah

Informácia.pdf (616.25 kB)

Tájékoztató.pdf (71.59 kB)

Návrh na zrušenie tr. pobytu SK_HU.doc (50.5 kB)

Žiadosť o posúdenie odk. na soc. službu SK-HU.doc (105.5 kB)

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotej núdzi SK-HU.doc (61 kB)

Žiadosť o poskytovanie prepravnej služby SK_HU.doc (54 kB)

Žiadosť o určenie súp. čísla SK_HU.doc (39 kB)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatr. služby SK_HU.doc (435 kB)

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla SK_HU.doc (39.5 kB)

Informácie týkajúce sa ohrozenia života.docx (13.93 kB)