Navigácia

Obsah

Späť

Dotazník zameraný na radónovú problematiku.

Dotazník zameraný na radónovú problematiku.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave sa obrátil na regionálne úrady verejného zdravotníctva vSlovenskej republike so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti pri distribúcii a vypĺňaní dotazníka, zameraného na radónovú problematiku.

Dotazník vypracovali pracovníci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni v rámci projektu RER 9453. Dotazník môžu vyplniť občania Slovenskej republiky všetkých vekových kategórií, ale do záverečného hodnotenia budú zahrnuté len odpovede od občanov vo veku 18-64 rokov a vyhodnotený bude podľa pokynov MAAE.

Dotazník je kdispozícii online v slovenskom a maďarskom jazyku:

https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=sk
https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=hu
 
Ďakujeme Vám za ochotu a spoluprácu.
 

Vyvesené: 19. 11. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť