Navigácia

Obsah

Späť

Výzva a opatrenie č. 3 predsedu KŠ OÚ Nitra

Výzva predsedu KŠ OÚ Nitra.pdf (180.31 kB)

A nyitrai járási hivatal válsághelyzet elnökének felhívása

opatrenie č.3 prednostu OÚ-predsedu KŠ OÚ Nitra.pdf (2.12 MB)

A nyitrai járási hivatal válsághelyzet elnökének 3 számú intézkedése

Vyvesené: 14. 4. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť