Navigácia

Obsah

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na 

                                                      sobotu 21. januára 2023 

       1. Legislatíva

 

       2. Informácie pre voliča

Právo hlasovať:

 

Spôsob voľby:

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:

 

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende v slovenskom jazyku:

WR23_Info1skA4[1].pdf (272.51 kB)

 

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende v maďarskom jazyku:

WR23_Info2huA4[1].pdf (198.38 kB)

 

Adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou.pdf (287.82 kB)

 

Žiadosť o voľbu poštou:

WR23_Application2[1].docx (20.69 kB)

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK.pdf (289.42 kB)

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností.pdf (304.05 kB)

 

Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf (220.32 kB)