Navigácia

Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

Informácia pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

 

Výsledky z volieb prezidenta 2024-II.kolo - 1.okrsok.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 43.65 kB

Výsledky z volieb prezidenta 2024-II.kolo - 2.okrsok.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 50.87 kB

 

 

Výsledky volieb - Prezident 2024 - 1. okrsok Dubník.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 49.57 kB

Výsledky volieb - Prezident 2024 - 2.okrsok Dvor Mikuláš.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 58.06 kB

 

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 189.9 kB

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby prezidenta SR 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 164.97 kB

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK - voľby prezidenta SR 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 140.26 kB

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností - voľby prezidenta SR 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 146.1 kB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 342.79 kB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 443.95 kB

Informácia pre voliča - v slovenskom jazyku.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 187.77 kB

Informácia pre voliča - v maďarskom jazyku.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 191.57 kB