Obsah

Klub dôchodcov

 

Klub dôchodcov bol slávnostne otvorený 3. decembra 2002. Počet zakladajúcich členov bol na začiatku 16, čo sa nasledujúce roky rozšírilo na 88 členov. Celkový počet dôchodcov v obci je asi 600 ľudí, ale v členstve veľké zmeny nenastali.

Klubový deň je stanovený na utorňajšie popoludnia, každý týždeň, alebo podľa záujmu aj viac krát. Vedúcou klubu dôchodcov je pani Irena Mitalová.

Klub dôchodcov veľmi dobre spolupracuje s deťmi a učiteľmi základnej a materskej školy v obci. Deti radi pripravujú rôzne básne, pesničky a tance pre našich dôchodcov. Spoločné aktivity majú priebežne pripravené: vystúpenia pri MDŽ, Apríl- mesiac lesov, prednášky poľovníkov, výstavy plodov jesene, prípravy vianočných výzdob.

Dôchodcovia sú aktívni pri organizovaní rôznych súťaží, vianočných posedení, či usporiadaní osláv pri príležitosti dňa žien či fašiangového „batohového“ plesu. Radi sa zúčastňujú výletov. Počas tých pár rokov, čo sú spoločne v klube, sa naši dôchodcovia vybrali do Gabčíkova, Vojky, na Červený kameň, do Podhájskej a do Vysokých Tatier. Ročne usporiadajú posedenie „ Október- mesiac úcty k starším, ktoré sa končí tradične dobrou tancovačkou. Sú veľmi výpomocní aj pri organizovaní obecných dní.

V spoločnom kruhu prebiehajú aj oslavy jubileí, výročí narodenín, či menín. Veď niektorí žijú osamotene a je príjemnejšie jubileá osláviť v spoločnom kruhu, kde si môžu pospomínať na roky minulé a pritom si pospievať ľudové pesničky.