Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva Dubník na volebné obdobie 2022-2026

 

Finančná komisia a sociálna pomoc:

Predseda: 

PharmDr. Timea Schreinerová

Členovia: 

Trévaiová Kamila

Mgr. Michňová Nora

Pócsová Monika

Galgócziová Marta

Dékányová Zuzana

Mgr. Mitalová Denisa

 

Komisia pre výstavbu a rozvoj obce: 

Predseda:

Ing. Peter Krencsan

Členovia:

Fazekasová Katarína

Trévaiová Kamila

Pilczová Iveta

 

Komisia na ochranu životného prostredia a ochrany prírody: 

Predseda:

Ing. Zoltán Kovács

Členovia:

 

Komisia pre šport, kultúru a prácu s mládežou:

Predseda: 

Mária Danisová

Členovia:

 

Komisia na ochranu verejného záujmu: 

Predseda:

Imrich Szekeres

Členovia:

PharmDr. Timea Schreinerová

Ing. Zoltán Kovács

 

Komisia na prešetrenie sťažností:

 

Predseda:

Žaneta Csutorová

Členovia:

 

Komisia na ochranu verejného poriadku:

Predseda:

Valentína Pálinkášová

Členovia:

Brlai Peter

Schreiner Zoltán

Drozdík Ladislav

Révész Szabolcs

Rigová Žaneta