Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva Dubník na volebné obdobie 2022-2026

 

Finančná komisia a sociálna pomoc:

Predseda: 

PharmDr. Timea Schreinerová

Členovia: 

Kamila Trévaiová

Mgr. Nora Michňová

Monika Pócsová

Marta Galgócziová

Zuzana Dékányová

Mgr. Denisa Mitalová

 

Komisia pre výstavbu a rozvoj obce: 

Predseda:

Ing. Peter Krencsan

Členovia:

Katarína Fazekasová

Kamila Trévaiová

Iveta Pilczová

Vargová Darina

Ivana Mišková

 

Komisia na ochranu životného prostredia a ochrany prírody: 

Predseda:

Ing. Zoltán Kovács

Členovia:

Mgr. Ladislav Bartha

Iveta Pilczová

Katarína Fazekasová

Valentína Pálinkášová

Magdaléna Read

Tomáš Lojko

Ing. Tímea Litauská

Ivana Mišková

 

Komisia pre šport, kultúru a prácu s mládežou:

Predseda: 

Mária Danisová

Členovia:

PaedDr. Daniela Ostrodická

Valentína Pálinkášová

Mgr. Karin Nyári

Imrich Szekeres

Mgr. Sandra Szekeresová

Ing. Zoltán Kovács

Katarína Miková

Alexandra Brlai Amblacká

Mgr. Ladislav Bartha

Judita Lévardyová

Irena Hlavatá

Anita Michačová

 

Komisia na ochranu verejného záujmu: 

Predseda:

Imrich Szekeres

Členovia:

PharmDr. Timea Schreinerová

Ing. Zoltán Kovács

 

Komisia na prešetrenie sťažností:

 

Predseda:

Žaneta Csutorová

Členovia:

Zsolt Csutora

Blanka Laposová

Valentína Pálinkášová

Henrieta Nyáriová

Mgr. Ladislav Bartha

Iveta Pilczová

 

Komisia na ochranu verejného poriadku:

Predseda:

Valentína Pálinkášová

Členovia:

Peter Brlai

Zoltán Schreiner

Ladislav Drozdík

Szabolcs Révész

Žaneta Rigová