Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva Dubník na volebné obdobie 2018-2022

 

Finančná komisia a sociálna pomoc:

Predseda: 

Kamila Trévaiová

Členovia: 

Mgr. Nora Michňová

Iveta Pilczová

Erika Hégerová

Monika Pócsová

Marta Galgócziová

Mgr. Eliška Stugelová

Irena Hlavatá

 

Komisia pre šport, kultúru a prácu
s mládežou:

Predseda: 

Valentína Pálinkášová

Členovia:

Mgr. Ladislav Bartha

Judita Lévardyová

PaedDr. Daniela Gyuríková

Imrich Szekeres

Irena Hlavatá

Mária Danisová

 

Komisia pre výstavbu a rozvoj obce: 

Predseda:

Ing. Peter Krencsan

Členovia:

Ing. Igor Kondel

Iveta Pilczová

Katarína Fazekasová

PaedDr. Daniela Gyuríková

 

Komisia na prešetrenie sťažností:

Predseda:

Mgr. Mário Nyári

Členovia:

Mgr. Ladislav Bartha

Tomáš Lojko

Henrieta Nyáriová

Katarína Fazekasová

Iveta Pilczová

 

Komisia na ochranu životného
prostredia a ochrany prírody: 

Predseda:

Mgr. Ladislav Bartha

Členovia:

Iveta Pilczová

Katarína Fazekasová

Magdaléna Read

Tomáš Lojko

 

Komisia na ochranu verejného
záujmu: 

Predseda:

Imrich Szekeres

Členovia:

Mgr. Mário Nyári

Mgr. Ladislav Bartha