Obsah

Kontrolór obce

 

Vo funkcii kontrolóra obce Dubník do 2.6.2008 bola p.DUDÁŠOVÁ Marta, od 2.6.2008 do 31.1.2016 p.TAKÁCSOVÁ Edita, aktuálne túto funkciu vykonáva p. Ing. DOJČANOVÁ Magdaléna.

Stránka