Obsah

Obecná rada

 

Členovia obecnej rady Dubník na volebné obdobie 2022-2026:

 

Titul, meno, priezvisko: Valentína PÁLINKÁŠOVÁ

Politická strana:             Nezávislá kandidátka

 

Titul, meno, priezvisko: Mária DANISOVÁ

Politická strana:             Nezávislá kandidátka

 

Titul, meno, priezvisko: Imrich SZEKERES

Politická strana:             ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny