Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Dubník dňa 06.12.2018 a 12.12.2019 zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022:

 

Titul, meno, priezvisko: Ing. Peter KRENCSAN

Politická strana:             Nezávislý kandidát

 

Titul, meno, priezvisko: Mgr. Ladislav BARTHA

Politická strana:             SMK-MKP

 

Titul, meno, priezvisko: Kamila TRÉVAIOVÁ

Politická strana:             Nezávislá kandidátka

 

Titul, meno, priezvisko: Valentína PÁLINKÁŠOVÁ

Politická strana:             Nezávislá kandidátka    

 

Titul, meno, priezvisko: Mária Danisová

Politická strana:             SMK-MKP

 

Titul, meno, priezvisko: Imrich SZEKERES

Politická strana:             MOST – HÍD

 

Titul, meno, priezvisko: Mgr. Mário NYÁRI

Politická strana:            Nezávislý kandidát