Obsah

Štatistické údaje o obci Dubník  k 31.12.2023

 

Počet obyvateľov v obci spolu :

1.537

 • z toho dospelí :

1.319

 • z toho deti do 15 rokov :

   218

 

 

Obyvatelia spolu:

1.537

 • z toho muži

   774

 • z toho ženy

   763

 

Ďalšie údaje o obci

Počet narodení :

9

Počet sobášov našich občanov :

12

Počet úmrtí :

17

 

 

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu :

22

Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu :

23

 

 

 

Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2022:

Počet obyvateľov v obci spolu :

1.546

 • z toho dospelí :

1.324

 • z toho deti do 15 rokov :

   222

 

 

Obyvatelia spolu:

1.546

 • z toho muži

   779

 • z toho ženy

   767

 

Ďalšie údaje o obci:

Počet narodení :

14

Počet sobášov našich občanov :

9

Počet úmrtí :

23

 

 

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu :

32

Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu :

43

 

Obyvateľstvo

Štatistické údaje o obci Dubník  k 31.12.2021:

Počet obyvateľov v obci spolu :

1.566

 • z toho dospelí :

1.315

 • z toho deti do 15 rokov :

   251

 

 

Obyvatelia spolu:

1.566

 • z toho muži

   786

 • z toho ženy

   780

Ďalšie údaje o obci k 31.12.2021:

Počet narodení :

22

Počet sobášov našich občanov :

8

Počet úmrtí :

34

 

 

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu :

32

Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu :

31

 

Štatistické údaje o obci Dubník  k 31.12.2020:

Počet obyvateľov v obci spolu :

1.569

 • z toho dospelí :

1.325

 • z toho deti do 15 rokov :

   244

 

 

Obyvatelia spolu:

1.569

 • z toho muži

   795

 • z toho ženy

   774

Ďalšie údaje o obci k 31.12.2020:

Počet narodení :

10

Počet sobášov našich občanov :

8

Počet úmrtí :

27

 

 

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu :

16

Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu :

32

 

Štatistické údaje o obci Dubník  k 31.12.2019:

Počet obyvateľov v obci spolu :

1.603

 • z toho dospelí :

1.363

 • z toho deti do 15 rokov :

   240

 

 

Obyvatelia spolu:

1.603

 • z toho muži

   806

 • z toho ženy

   797

 

Ďalšie údaje o obci k 31.12.2019:

Počet narodení :

19

Počet sobášov našich občanov :

10

Počet úmrtí :

16

 

 

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu :

28

Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu :

32

 

 

Štatistické údaje o obci Dubník  k 31.12.2018:

Počet obyvateľov v obci spolu :

1.601

 • z toho dospelí :

1.346

 • z toho deti :

   255

 

 

Obyvatelia spolu:

1.601

 • z toho muži

   806

 • z toho ženy

   795

 

Ďalšie údaje o obci k 31.12.2018:

Počet narodení :

16

Počet sobášov našich občanov :

12

Počet úmrtí :

21

 

 

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu :

40

Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu :

38

 

 

Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2017:

 

Počet obyvateľov v obci spolu 1604
  » z toho dospelí 1386
  » z toho deti 218


 

Obyvatelia spolu 1604
  » z toho muži 797
  » z toho ženy 807


 

Ďalšie údaje o obci Dubník (k 31.12.2017):

Počet narodení v obci 9
Počet sobášov našich občanov 7
Počet úmrtí v obci 25


 

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu 35
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu 37


 

Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2016:

 

Počet obyvateľov v obci spolu 1622
  » z toho dospelí 1399
  » z toho deti 215
  » z toho trvalý pobyt - cudzinci 8


 

Obyvatelia spolu 1622
  » z toho muži 807
  » z toho ženy 815


 

Ďalšie údaje o obci Dubník (k 31.12.2016):

Počet narodení v obci 14
Počet sobášov našich občanov 4
Počet úmrtí v obci 29


 

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu 17
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu 32

 

 

Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2015:

 

Počet obyvateľov v obci spolu 1652
  » z toho dospelí 1446
  » z toho deti 206


 

Obyvatelia spolu 1652
  » z toho muži 815
  » z toho ženy 837


 

Ďalšie údaje o obci Dubník (k 31.12.2015):

Počet narodení v obci 14
Počet sobášov našich občanov 6
Počet úmrtí v obci 14


 

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu 17
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu 27

 

 

Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2014:

 

Počet obyvateľov v obci spolu 1664
  » z toho dospelí 1389
  » z toho deti 275


 

Obyvatelia spolu 1664
  » z toho muži 826
  » z toho ženy 838


 

Ďalšie údaje o obci Dubník (k 31.12.2014):

Počet narodení v obci 17
Počet sobášov našich občanov 11
Počet úmrtí v obci 27


 

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu 25
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu 45

 

 

Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2013:

 

Počet obyvateľov v obci spolu 1690
  » z toho dospelí 1417
  » z toho deti 273


 

Obyvatelia spolu 1690
  » z toho muži 836
  » z toho ženy 854


 

Ďalšie údaje o obci Dubník (k 31.12.2013):

Počet narodení v obci 11
Počet sobášov našich občanov 4
Počet úmrtí v obci 21


 

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu 31
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu 30

 

 

Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2012:

 

Počet obyvateľov v obci spolu 1684
  » z toho dospelí 1398
  » z toho deti 286


 

Obyvatelia spolu 1398
  » z toho muži 688
  » z toho ženy 710


 

Ďalšie údaje o obci Dubník (k 31.12.2012):

Počet narodení v obci 17
Počet sobášov našich občanov 7
Počet úmrtí v obci 28


 

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu 33
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu 28


 

Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2011:

 

Počet obyvateľov v obci spolu 1701
  » z toho dospelí 1445
  » z toho deti 256
  » z toho muži 847
  » z toho ženy 854


 

Dospelí obyvatelia (nad 15 rokov) 1445
  » z toho muži 720
  » z toho ženy 725


 

Ďalšie údaje o obci Dubník (k 31.12.2011):

Počet narodení v obci 20
Počet sobášov našich občanov 4
Počet úmrtí v obci 19


 

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu 22
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu 16


 

Štatistické údaje o obci Dubník k 31.12.2010:

 

Počet obyvateľov v obci spolu 1692
  » z toho dospelí 1440
  » z toho deti 252


 

Dospelí obyvatelia (nad 15 rokov) 1440
  » z toho muži 714
  » z toho ženy 726


 

Ďalšie údaje o obci Dubník (za rok 2010):

Počet narodení v obci 6
Počet sobášov našich občanov 9
Počet úmrtí v obci 24


 

Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu 36
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu 22