Obsah

Separovaný zber

2020

HARMONOGRAM ZBERU triedeného odpadu na rok 2020 Stiahnuté: 79x | 13.01.2020

HARMONOGRAM ZBERU zmesového komunálneho odpadu na rok 2020 Stiahnuté: 73x | 13.01.2020

Kalendár2020 Stiahnuté: 63x | 13.01.2020

Recobal brožúra triedenia Stiahnuté: 27x | 08.06.2020

2019

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2019 Stiahnuté: 140x | 28.12.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2019 Stiahnuté: 129x | 28.12.2018

Kalendár na rok 2019 Stiahnuté: 204x | 28.12.2018

2018

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2018 Stiahnuté: 161x | 28.05.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2018 Stiahnuté: 167x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2018 Stiahnuté: 310x | 28.05.2018

2017

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2017 Stiahnuté: 157x | 28.05.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2017 Stiahnuté: 151x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2017 Stiahnuté: 166x | 28.05.2018

Šetrite miesto v kontajneri Stiahnuté: 159x | 28.05.2018

2016

Harmonogram zberu triedeného odpadu v roku 2016 Stiahnuté: 158x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2016 Stiahnuté: 174x | 28.05.2018

Zberný dvor obce Dubník Stiahnuté: 321x | 28.05.2018

2015

Info leták Stiahnuté: 161x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2015 Stiahnuté: 420x | 28.05.2018

2008

Nakladanie s odpadom v roku 2008 - doc Stiahnuté: 170x | 28.05.2018

Stránka