Obsah

Separovaný zber

2021

Harmonogram zberu triedeného odpadu 2021 Stiahnuté: 13x | 05.02.2021

Harmonogram zberu zmesového KO v roku 2021 Stiahnuté: 12x | 05.02.2021

Kalendár 2021 Stiahnuté: 17x | 05.02.2021

Malý sprievodca odpadov z domácností Stiahnuté: 8x | 16.03.2021

2020

HARMONOGRAM ZBERU triedeného odpadu na rok 2020 Stiahnuté: 117x | 13.01.2020

HARMONOGRAM ZBERU zmesového komunálneho odpadu na rok 2020 Stiahnuté: 99x | 13.01.2020

Kalendár2020 Stiahnuté: 117x | 13.01.2020

Recobal brožúra triedenia Stiahnuté: 54x | 08.06.2020

2019

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2019 Stiahnuté: 163x | 28.12.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2019 Stiahnuté: 154x | 28.12.2018

Kalendár na rok 2019 Stiahnuté: 243x | 28.12.2018

2018

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2018 Stiahnuté: 197x | 28.05.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2018 Stiahnuté: 192x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2018 Stiahnuté: 350x | 28.05.2018

2017

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2017 Stiahnuté: 190x | 28.05.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2017 Stiahnuté: 178x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2017 Stiahnuté: 195x | 28.05.2018

Šetrite miesto v kontajneri Stiahnuté: 190x | 28.05.2018

2016

Harmonogram zberu triedeného odpadu v roku 2016 Stiahnuté: 186x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2016 Stiahnuté: 203x | 28.05.2018

Stránka