Obsah

Separovaný zber

2020

HARMONOGRAM ZBERU triedeného odpadu na rok 2020 Stiahnuté: 80x | 13.01.2020

HARMONOGRAM ZBERU zmesového komunálneho odpadu na rok 2020 Stiahnuté: 74x | 13.01.2020

Kalendár2020 Stiahnuté: 64x | 13.01.2020

Recobal brožúra triedenia Stiahnuté: 28x | 08.06.2020

2019

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2019 Stiahnuté: 141x | 28.12.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2019 Stiahnuté: 130x | 28.12.2018

Kalendár na rok 2019 Stiahnuté: 206x | 28.12.2018

2018

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2018 Stiahnuté: 162x | 28.05.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2018 Stiahnuté: 168x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2018 Stiahnuté: 311x | 28.05.2018

2017

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2017 Stiahnuté: 158x | 28.05.2018

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2017 Stiahnuté: 152x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2017 Stiahnuté: 167x | 28.05.2018

Šetrite miesto v kontajneri Stiahnuté: 160x | 28.05.2018

2016

Harmonogram zberu triedeného odpadu v roku 2016 Stiahnuté: 159x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2016 Stiahnuté: 175x | 28.05.2018

Zberný dvor obce Dubník Stiahnuté: 322x | 28.05.2018

2015

Info leták Stiahnuté: 162x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2015 Stiahnuté: 424x | 28.05.2018

2008

Nakladanie s odpadom v roku 2008 - doc Stiahnuté: 171x | 28.05.2018

Stránka