Obsah

Separovaný zber

2023

HARMONOGRAM ZBERU triedeného odpadu 2023 Stiahnuté: 8x | 27.12.2022

HARMONOGRAM ZBERU zmesového komunálneho odpadu 2023 Stiahnuté: 8x | 27.12.2022

Kalendár 2023 Stiahnuté: 8x | 27.12.2022

2022

Harmonogram zberu triedeného odpadu 2022 Stiahnuté: 61x | 09.12.2021

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu 2022 Stiahnuté: 69x | 09.12.2021

Kalendár 2022 Stiahnuté: 49x | 09.12.2021

Recobal - informačný leták Stiahnuté: 22x | 03.08.2022

Recobal - informačný leták HU Stiahnuté: 21x | 03.08.2022

Recobal - informačný leták SK-HU Stiahnuté: 22x | 03.08.2022

2021

Harmonogram zberu triedeného odpadu 2021 Stiahnuté: 105x | 05.02.2021

Harmonogram zberu zmesového KO v roku 2021 Stiahnuté: 95x | 05.02.2021

Hulladék válogatás Stiahnuté: 42x | 23.09.2021

Kalendár 2021 Stiahnuté: 104x | 05.02.2021

Malý sprievodca odpadov z domácností Stiahnuté: 87x | 16.03.2021

Triedenie odpadu Stiahnuté: 49x | 23.09.2021

2020

HARMONOGRAM ZBERU triedeného odpadu na rok 2020 Stiahnuté: 186x | 13.01.2020

HARMONOGRAM ZBERU zmesového komunálneho odpadu na rok 2020 Stiahnuté: 176x | 13.01.2020

Kalendár2020 Stiahnuté: 240x | 13.01.2020

Recobal brožúra triedenia Stiahnuté: 123x | 08.06.2020

2019

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2019 Stiahnuté: 244x | 28.12.2018

Stránka