Obsah

Separovaný zber

2016

Harmonogram zberu triedeného odpadu v roku 2016 Stiahnuté: 203x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2016 Stiahnuté: 224x | 28.05.2018

Zberný dvor obce Dubník Stiahnuté: 422x | 28.05.2018

2015

Info leták Stiahnuté: 218x | 28.05.2018

Kalendár na rok 2015 Stiahnuté: 541x | 28.05.2018

2008

Nakladanie s odpadom v roku 2008 - doc Stiahnuté: 205x | 28.05.2018

Nakladanie s odpadom v roku 2008 - pdf Stiahnuté: 200x | 28.05.2018

Stránka