Obsah

Späť

Oznámenie pre nájomcov poľnohospodárskej pôdy - poskytnutie údajov z evidencie nájomného za kalendárny rok2021

Vyvesené: 21. 1. 2022

Dátum zvesenia: 6. 2. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť