Obsah

Späť

Odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Dubník na rok 2022 a na roky 2023 a 2024

Vyvesené: 17. 12. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť