Obsah

Späť

VZN č. 3/2021 o Dodatku č. 9 k VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v ŠKD, na dieťa v MŠ a na skutočného stravníka v ŠJ

Vyvesené: 10. 12. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť