Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.01.2019

Mandátna zmluva č. 12/2018

Zmluva č. 20/2019

Neuvedené

e-tender/public procurement s.r.o.

Obec Dubník

10.01.2019

Sprostredkovateľská zmluva č. 13/2018

Zmluva č. 21/2019

Neuvedené

e-tender/public procurement s.r.o.

Obec Dubník

21.01.2019

Dodatok č. 6

Zmluva č. 121/2019

Neuvedené

ARRIVA Nové Zámky a.s.

Obec Dubník

21.01.2019

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

Zmluva č. 126/2019

Neuvedené

AVK MEDIC s.r.o.

Obec Dubník

28.01.2019

Dodatok č. 1 k zmluve č. EOZ-282-02-2016-DO

Zmluva č. 123/2019

Neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Dubník

31.01.2019

Nájomná zmluva

Zmluva č. 199/2019

Neuvedené

Lenka Révészová

Obec Dubník

31.01.2019

Zmluva o nájme

Zmluva č. 200/2019

Neuvedené

Imrich Horváth

Obec Dubník

12.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Zmluva č. 240/2019

8 000,00 EUR

TJ Družstevník Dubník

Obec Dubník

21.03.2019

Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vod. diela

Zmluva č. 414/2019

Neuvedené

MICHEL SERVIS s.r.o.

Obec Dubník

01.04.2019

Zmluva o dielo č. 2019003021

Zmluva č. 415/2019

1 225,36 EUR

Štrba Company s.r.o.

Obec Dubník

05.04.2019

Kúpna zmluva

Zmluva č. 225/2019

124 000,00 EUR

COOP Jednota s.d.

Obec Dubník

05.04.2019

Zmluva o dielo č. 09-04/2019-PZS

Zmluva č. 495/2019

260,00 EUR

3P Centrum-Prehoda s.r.o.

Obec Dubník

11.04.2019

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

Zmluva č. 520/2019

Neuvedené

biomarina-biowaste s.r.o.

Obec Dubník

15.04.2019

Dodatok č. 17 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu

Zmluva č. 530/2019

Neuvedené

Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 94035 Nové Zámky

Obec Dubník

21.05.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Zmluva č. 1326/2019

Neuvedené

MŽP SR

Obec Dubník

27.05.2019

Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o dielo č. 10-Dubník/2011

Zmluva č. 311/2019

Neuvedené

Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 94064 Nové Zámky

Obec Dubník

03.06.2019

Zmluva o dielo

Zmluva č. 1413/2019

1 450,00 EUR

Tibor Szilágyi

Obec Dubník

21.06.2019

Zmluva č. 191/2019

Zmluva č. 1300/2019

700,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Dubník

26.06.2019

Zmluva č. 622/2019

Zmluva č. 1305/2019

900,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Dubník

28.06.2019

Nájomná zmluva

Zmluva č. 1534/2019

Neuvedené

Róbert Pánisz

Obec Dubník

28.06.2019

Nájomná zmluva

Zmluva č. 1535/2019

Neuvedené

Lenka Révészová

Obec Dubník

28.06.2019

Nájomná zmluva

Zmluva č. 1536/2019

Neuvedené

Angelika Habánová

Obec Dubník

28.06.2019

Zmluva o dielo č. 06/2019

Zmluva č. 1562/2019

20 617,55 EUR

Ján Nyári

Obec Dubník

04.07.2019

Zmluva o verejnej produkcii

Zmluva č. 1581/2019

800,00 EUR

Kiss Attila

Obec Dubník

10.07.2019

Zmluva o poskytovaní stravy

Zmluva č. 1532/2019

Neuvedené

ANGEL LOCK s.r.o.

Obec Dubník

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: