Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.07.2019

Zmluva č. 635/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Zmluva č. 1340/2019

900,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Dubník

11.07.2019

Hromadná licenčná zmluva

Zmluva č. 1503/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dieľam

Obec Dubník

05.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. 7/2019

Zmluva č. 1655/2019

Neuvedené

AMIRE s.r.o.

Obec Dubník

08.08.2019

Zmluva č. 7/1000130669

Zmluva č. 1610/2019

Neuvedené

ZsVS a.s.

Obec Dubník

19.08.2019

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

Zmluva č. 1707/2019

Neuvedené

MVDr. Marián Ostružlík

Obec Dubník

26.08.2019

Zmluva č. 134520 08U01

Zmluva č. 1729/2019

180 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dubník

28.08.2019

Dodatok č. 1 k ZoD č. 12/ZO/2018

Zmluva č. 1734/2019

Neuvedené

PROSPECT s.r.o.

Obec Dubník

31.08.2019

Nájomná zmluva o nájme bytu

Zmluva č. 1745/2019

Neuvedené

Veronika Pihácseková

Obec Dubník

31.08.2019

Nájomná zmluva o nájme bytu

Zmluva č. 1746/2019

Neuvedené

Lenka Révészová

Obec Dubník

31.08.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva č. 1747/2019

Neuvedené

Kitti Eringerová

Obec Dubník

02.09.2019

Zmluva o verejnej produkcii

Zmluva č. 1748/2019

750,00 EUR

Alexander Szöllösi - DIAMOND MUSIC

Obec Dubník

16.09.2019

Zmluva o Municipálnom úvere č. 51/006/19

Zmluva č. 1798/2019

40 000,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dubník

24.09.2019

Zmluva o dielo č. 8/2019

Zmluva č. 1829/2019

21 946,71 EUR

M&M Construction s.r.o.

Obec Dubník

24.09.2019

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 4419008316

Zmluva č. 1848/2019

Neuvedené

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dubník

24.09.2019

Dodatok č. 3 k PZ 4419008316

Zmluva č. 1849/2019

Neuvedené

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dubník

09.10.2019

Nájomná zmluva

Zmluva č. 1890/2019

10,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dubník

Obec Dubník

18.10.2019

Zmluva o dielo č. 6/2019/mas

Zmluva č. 1918/2019

1 300,00 EUR

Mgr. Oľga Csalová

Obec Dubník

18.10.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Zmluva č. 1908/2019

Neuvedené

MŽP SR

Obec Dubník

06.11.2019

Darovacia zmluva č. 2019/829-HM

Zmluva č. 2021/2019

Neuvedené

MO SR

Obec Dubník

07.11.2019

Zmluva o Municipálnom úvere -Eurofondy (A) č. 51/006/19

Zmluva č. 2043/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dubník

05.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení

Zmluva č. 2184/2019

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Dubník

16.12.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva č. 2211/2019

Neuvedené

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Dubník

30.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1111419

Zmluva č. 2210/2019

Neuvedené

Energie2 a.s.

Obec Dubník

31.12.2019

Nájomná zmluva

Zmluva č. 2253/2019

Neuvedené

Lenka Révészová

Obec Dubník

31.12.2019

Nájomná zmluva

Zmluva č. 2254/2019

Neuvedené

Veronika Pihácseková

Obec Dubník

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: