Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 3
posledná

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Využitie modrých plastových vriec

Oznamujeme občanom, že modré plastové vrecia, ktoré boli dodané do domácností dňa 7.2.2020 sa majú použiť na odovzdanie nepotrebného papiera. Zber papiera sa uskutoční 25.2.2020 spred nehnuteľností občanov. celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

UPOZORNENIE na zatvorenie úradu od 23.12. do 27.12.2019

Oznamujeme občanom,
že v dňoch 23. a 27. decembra 2019 (v pondelok a piatok)
bude Obecný úrad v Dubníku
z organizačných dôvodov
Z A T V O R E N Ý
Értesítsük a lakosságot, hogy a helyi községi hivatal
2019 december 23 – án (hétfőn) és 27-én (pénteken)
üzemeltetési okok miatt
Z Á R V A lesz. celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Dubník

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Dubník celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu ZsVS

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu ZsVS celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na verejnú schôdzu

Pozvánka na verejnú schôdzu celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Prerušenie distribúcie elektriny 21.11.2019

Prerušenie distribúcie elektriny 21.11.2019 od č. d. 588 - 602 celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Odstávka dodávky vody z verejného vodovodu

Odstávka dodávky vody z verejného vodovodu od 22.10.2019 celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča - Voľby do NR SR 2020 celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznámenie - E-mail na doručenie žiadosti na voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020

Oznámenie o e-mailovej adrese na doručenie žiadosti na voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020 celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Súťaž vo vyšívaní

Súťaž vo vyšívaní celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor: Správca Webu

Upozornenie na zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní

Upozornenie na zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní celý text

ostatné | 6. 8. 2019 | Autor: Správca Webu

Prevencia kriminality pre seniorov

Prevencia kriminality v rámci NP "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete" celý text

ostatné | 25. 7. 2019 | Autor: Správca Webu

Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu. celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: Správca Webu

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase

Informácie Daňového úradu Nitra pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase /zmeny od 01.07.2019/ celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: Správca Webu

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR - II. kolo

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR - II. kolo celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR 2019

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR 2019 celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

Usmernenie RVaPS NZ - pre Registráciu chovov ošípaných

Usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky pre Registráciu chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správca Webu

Výsledky komunálnych volieb v obci Dubník

Výsledky komunálnych volieb v obci Dubník celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na 34. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 34. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 24.10.2018 celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Úryvky z pripravovaných obecných novín

- príhovor starostu
- spoločenské a kultúrne podujatia
- zo života ZŠ s MŠ Dubník
- Dubnícky futbal
- Slovenský červený kríž
- Knižnica celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Agrocontract Mikuláš a.s.

Zámer - Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Agrocontract Mikuláš a.s. celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Zmena zákona o veterinárnej starostlivosti - informácie pre majiteľov psov

Oznámenie pre vlastníkov psov o zmene zákona o veterinárnej starostlivosti (§19 ods.11 zák.č. 39/2007 Z.z.) - povinnosť zabezpečenia trvalého označenia psov transpondérom celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správca Webu

Zámer - predaj majetku obce Dubník

Zámer - predaj majetku obce Dubník z dôvodu hodného osobitného zreteľa celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor: Správca Webu

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do miestnej a okrskovej volebnej komisie celý text

ostatné | 2. 8. 2018 | Autor: Správca Webu

Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

Zverejnenie počtu obyvateľov k 10.07.2018 celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Voľby do samosprávy obcí - Informácie pre voliča

Informácie pre voliča celý text

ostatné | 13. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Prerušenie distribúcie elektriny 31.7.2018

Prerušenie distribúcie elektriny 31.7.2018 celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá
z 3
posledná