Obsah

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Obec Dubník, so sídlom Dubník 244 Dubník, 94135, IČO: 00308889 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Dubník budú uchovávané po dobu 5 rokov.

Fotogaléria

Deň rodiny 1. 6. 2024

Retro zábava 18. 5. 2024

Deň matiek 10. 5. 2024

Stavanie mája 30. 4. 2024

Deň narcisov 18. 4. 2024

Brigáda 13.4.2024 13. 4. 2024

Deň učiteľov 27. 3. 2024

Vynášanie Moreny 26. 3. 2024

Veľkonočné trhy 16. 3. 2024

MŠ v knižnici 13. 3. 2024

Fašiangy 10. 2. 2024

Uvítanie detí 27. 1. 2024

Ples ZRPŠ 20. 1. 2024