Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 7
ďalší posledná

Usmernenie RVaPS NZ - pre Registráciu chovov ošípaných

Usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky pre Registráciu chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správca Webu

Výsledky komunálnych volieb v obci Dubník

Výsledky komunálnych volieb v obci Dubník celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na 34. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 34. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 24.10.2018 celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Úryvky z pripravovaných obecných novín

- príhovor starostu
- spoločenské a kultúrne podujatia
- zo života ZŠ s MŠ Dubník
- Dubnícky futbal
- Slovenský červený kríž
- Knižnica celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Agrocontract Mikuláš a.s.

Zámer - Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Agrocontract Mikuláš a.s. celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Zmena zákona o veterinárnej starostlivosti - informácie pre majiteľov psov

Oznámenie pre vlastníkov psov o zmene zákona o veterinárnej starostlivosti (§19 ods.11 zák.č. 39/2007 Z.z.) - povinnosť zabezpečenia trvalého označenia psov transpondérom celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správca Webu

Zámer - predaj majetku obce Dubník

Zámer - predaj majetku obce Dubník z dôvodu hodného osobitného zreteľa celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor: Správca Webu

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do miestnej a okrskovej volebnej komisie celý text

ostatné | 2. 8. 2018 | Autor: Správca Webu

Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

Zverejnenie počtu obyvateľov k 10.07.2018 celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Voľby do samosprávy obcí - Informácie pre voliča

Informácie pre voliča celý text

ostatné | 13. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Prerušenie distribúcie elektriny 31.7.2018

Prerušenie distribúcie elektriny 31.7.2018 celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Hlásenie ohľadom územného plánu

hlásenie celý text

ostatné | 30. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá
z 7
ďalší posledná