Obsah

Ing. Peter Krencsan

vCard
Ing. Peter Krencsan

Úloha v org. štruktúre

Komisia pre výstavbu a rozvoj obce - Predseda

Obecný úrad Dubník - Zástupca starostu
Dubník č. 244, Obec Dubník

Obecné zastupiteľstvo - Poslanec

Obecná rada - Člen