Navigácia

Obsah

Súčasnosť

obecObec s 1594 obyvateľmi leží 27 km severovýchodne od Nových Zámkov. Dubník leží v Podunajskej nížine na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny. Západná rovinatá časť chotára leží na širokých terasách pokrytých sprašou, viatymi pieskami a piesčitými sprašmi. Východná časť chotára obce sa nachádza na chrbtoch pahorkatiny a treťohorným uložením. Okrem agátových a dubových lesíkov je plocha chotára odlesnená. Má lužné, černozemné a hnedozemné pôdy.

Zaujímavosti obce

Pri obchodnom dome sa pod č. 250 nachádza budovy bývalej lekárne sv. Trojice, ktorú v roku 1806 založil Juraj Pados a od neho ju kúpil Alexander Jezovits. 
Pri rímskokatolíckom kostole sa nachádza budova rímksokatolíckej fary, postavená zrejme s kostolom a potom viackrát prestavaná, naposledy v roku 1977. 
Pri kalvínskom kostole sa nachádza kalvínska fara.


Vodný mlyn sa nachádza v miestnej časti Kendereš a v 20. rokoch 20. storočia ho postavil Žigmund Cövek. Mlyn neskôr získal Ernest Úri. V 50. rokoch 20. storoča bol mlyn prerobený na elektrický pohon. Mlyn dnes už nie je v prevádzke, využíva sa iba jeho obytná časť. 
Pod č. 504 sa neďaleko rímskokatolíckeho kostola nachádza najstarší dom obce, ktorý na prelome 18. a 19. storočia postavila rodina Haraszticsovcov. 
V strede obce sa nachádza artézska studňa, ktorá je momentálne nefunkčná. Rástla tu vyše 70 ročná vŕba, ktorú však bolo treba vyrúbať. Bola napadnutá roztočmi a choré konáre sa olamovali pri každej víchrici. V októbri 2008 v spolupráci s nadáciou Ekopolis sa skrášlilo okolie a vysadili sa stromy a kríky.

Obec zdobí viacero plastík a sôch

Pred rímsko - katolíckym kostolom sa nachádza kamenný kríž s plastikou Ukrižovaného z roku 1788. Na južnom konci obce, pri ceste smerom na Rúbaň, stojí na mieste staršieho kríža prícestný Kríž s plastikou Ukrižovaného z čias okolo roku 1955. 
V časti Újtelek sa nachádza prícestný Kríž, na podstavci z roku 1817 stojí novší kríž. V rímskokatolíckom cintoríne sa nachádza novší kríž, osadený na staršom podstavci. 
Tu sa nachádza aj pamätník obetiam I. svetovej vojny, mramorovou tabuľou s menami obetí. Pamätník bol doplnený menami obetí II. svetovej vojny. Na križovatke dubníckej a pribetskej cesty stojí drevený kríž s plastikou Ukrižovaného zo začiatku 20. storočia. 
Na križovatke ciest vedúcich do Pribety a na majer Káptalan stojí Božia muka z roku 1942. Neďaleko majera Káptalan sa nachádza drevený kríž s plastikou Ukrižovaného, postavený po roku 1945. Na rímskokatolíckom cintoríne na náhrobku Dionýza Paála (1842-1931) je bronzová plaketa hlavy Krista z roku 1929 od profesora Jöfnera. 
Na kalvínskom cintoríne sa na rodinnej hrobke Szalacsyovcov nachádza vzácny barokový náhrobný kameň z roku 1739. Zaujímavý je aj ich náhrobok s vysokým stĺpom z 2. polovice 19. storočia. Na obidvoch cintorínoch sa nachádza viacero starých náhrobných kameňov z 18. a 19. storočia. 
V záhrade bývalej školy na majeri Káptalan sa nachádza viacero zaujímavých plastík od akademického sochára Vojtecha Pohanku.