Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.01.2020

Dodatok č. 2/2019

Zmluva č. 131/2020

Neuvedené

Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 94064 Nové Zámky

Obec Dubník

30.01.2020

Dodatok č. 7 k Zmluve č. 5/2013

Zmluva č. 12/2020

Neuvedené

ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.), Považská 2, 94014 Nové Zámky

Obec Dubník

30.01.2020

Nájomná zmluva

Zmluva č. 146/2020

Neuvedené

Alžbeta Porubská

Obec Dubník

10.02.2020

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie

Zmluva č. 195/2020

10000

TJ Družstevník Dubník

Obec Dubník

04.03.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva č. 311/2020

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Dubník

09.03.2020

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva č. 339/2020

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Dubník

18.03.2020

Dodatok č. 18 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu

Zmluva č. 2092/2020

Neuvedené

Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 94035 Nové Zámky

Obec Dubník

26.03.2020

Zmluva o poskytovaní stravy

Zmluva č. 2080/2020

Neuvedené

ANGEL LOCK s.r.o.

Obec Dubník

30.03.2020

Zmluva č. 7/1000143066

Zmluva č. 364/2020

Neuvedené

ZsVS a.s.

Obec Dubník

18.05.2020

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

Zmluva č. 2206/2020

35,00 EUR

AVK MEDIC s.r.o.

Obec Dubník

18.05.2020

Rámcová zmluva o spolupráci

Zmluva č. 2203/2020

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Dubník

20.05.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v OH

Zmluva č. 2205/2020

Neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Dubník

01.06.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru

Zmluva č. 2304/2020

143,64 EUR

Royal Trans Trade s.r.o.

Obec Dubník

05.06.2020

Darovacia zmluva

Zmluva č. 2161/2020

500,00 EUR

Nadácia TA3

Obec Dubník

08.06.2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

Zmluva č. 2359/2020

14 520,00 EUR

KomAgrartechnik s.r.o.

Obec Dubník

10.06.2020

Zmluva o poskytovaní stravy

Zmluva č. 2382/2020

Neuvedené

ANGEL LOCK s.r.o.

Obec Dubník

12.06.2020

Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 4419008316

Zmluva č. 2403/2020

Neuvedené

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dubník

17.07.2020

Zmluva o verejnej produkcii

Zmluva č. 2562/2020

890,00 EUR

STUX ART BT.

Obec Dubník

28.07.2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva č. 2544/2020

Neuvedené

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Obec Dubník

07.09.2020

Servisná zmluva

Zmluva č. 2704/2020

Neuvedené

STIEBEL ELTRON Slovakia s.r.o.

Obec Dubník

09.09.2020

Darovacia zmluva č. 2020/827-HM

Zmluva č. 2531/2020

Neuvedené

MO SR

Obec Dubník

22.09.2020

Municipálny úver - Superlinka

Zmluva č. 2760/2020

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dubník

29.09.2020

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP

Zmluva č. 2719/2020

Neuvedené

Obec Dubník

MŽP SR

01.10.2020

Zmluva č. 606/2020

Zmluva č. 2861/2020

700,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Dubník

08.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva č. 2802/2020

650,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dubník

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: