Obsah

plagát Dubník.pdf (121.82 kB)

 

Udržiavacie práce a oprava časti chodníkov v obci Dubník

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality a dostupnosti miestnej dopravnej infraštruktúry v obci, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti obyvateľov i návštevníkov obce, zlepšenie úrovne ochrany ich zdravia a životov ako účastníkov cestnej premávky.

Popis projektu:

Predmetom projektu je rekonštrukcia časti chodníkov v obci Dubník (udržiavacie práce a oprava časti chodníkov). Jedná sa o rekonštrukciu 3 úsekov chodníkov v obci (k.ú. Dubník, parc. č. 612/58, 617/40, 1668), ktorá pozostáva z opravy rozbitého podložia, jeho odstránenie, znovu zabetónovanie a následne položenie nového asfaltového koberca s rešpektovaním jestvujúcich vstupov (nanesenie novej vrstvy asfaltu, nanesenie lepiacej emulzie a úpravu asfaltu valcovaním). 

Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita a dostupnosť miestnej dopravnej infraštruktúry, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti obyvateľov i návštevníkov obce, zlepšenie úrovne ochrany ich zdravia a životov ako účastníkov cestnej premávky.

Obec Dubník získala finančný príspevok vo výške 20 763,94 €.

Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.