Obsah

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 / Elections to the European Parliament 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania

Information for the voter

Date and time of elections, Right to vote, Right to be elected, Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters in the Slovak republic, Voter certificate, Voting procedure

   Členské štáty Európskej únie

   European Union member countries

 

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností - voľby do EP 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 145.07 kB

Elektronická Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK - voľby do EP 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 143.39 kB

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby do EP 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 165.63 kB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku (PDF, 218 kB).pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 213.17 kB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v anglickom jazyku (PDF, 26 kB).pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 25.43 kB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku (PDF, 216 kB).pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 210.93 kB

 

Výsledky volieb do EÚ Dubník VK 1.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 320.9 kB

Výsledky volieb do EÚ Dubník DM VK 2.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 292.3 kB