Obsah

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Obec Dubník, so sídlom Dubník 244 Dubník, 94135, IČO: 00308889 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Dubník budú uchovávané po dobu 5 rokov.

Fotogaléria

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Vianočná akadémia 13. 12. 2019

#

Daruj Vianoce 9. 12. 2019

#

Mikuláš v Dubníku 5. 12. 2019

#

Verejná schôdza 13. 11. 2019

#

Pamiatka zosnulých 31. 10. 2019

#

Cirkus Karlson 9. 10. 2019

#

Rozlúčková MŠ 25. 6. 2019

#

Rozlúčková ZŠ 21. 6. 2019

#

Deň rodiny 1. 6. 2019

#

Deň matiek 10. 5. 2019

#

Stavanie mája 30. 4. 2019

prvá prechádzajúci
z 2
posledná