Navigácia

Obsah

Späť

Napojenie splaškovej a dažďovej kanalizácie

Hodnota zákazky 7 858,90 EUR bez DPH
Identifikácia úspešného uchádzača SATES, a.s., Sl. Partizánov 1423/1
017 01 Považská Bystrica

Vyvesené: 17. 8. 2011

Dátum zvesenia: 2. 9. 2011

Zodpovedá:

Späť