Navigácia

Obsah


Verejné obstarávanie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 Eur za I. štvrťrok 2017 11.04.2017 27.04.2017
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 Eur za IV. štvrťrok 2016 27.12.2016 12.01.2017
ZOBRAZIŤ ZADANÉ ZÁKAZKY NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC OD 1.7.2013 07.12.2016 23.12.2016
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 Eur za III. štvrťrok 2016 03.10.2016 19.10.2016
Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podklady na dodanie tovaru komunálny mulčovač 08.08.2016 24.08.2016
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za II. štvrťrok 2016 01.07.2016 17.07.2016
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za I. štvrťrok 2016 01.03.2016 17.03.2016
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za IV. štvrťrok 2015 23.12.2015 07.01.2016
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za III. štvrťrok 2015 01.10.2015 17.10.2015
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za II. štvrťrok 2015 22.07.2015 07.08.2015
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za IV. štvrťrok 2014 14.01.2015 30.01.2015
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za I. štvrťrok 2014 04.04.2014 20.04.2014
Profil verejného obstarávateľa 26.02.2014 14.03.2014
Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Dubník 26.02.2014 14.03.2014
Modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Dubník 28.01.2014 13.02.2014
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za IV. štvrťrok 2013 02.01.2014 18.01.2014
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za III. štvrťrok 2013 15.07.2013 31.07.2013
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur za II. štvrťrok 2013 15.07.2013 31.07.2013
VO 594 03.05.2013 19.05.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur za I. štvrťrok 2013 16.04.2013 02.05.2013
Výroba a dodanie zostavy plastových okien – zdravotné stredisko 16.04.2013 02.05.2013
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákaziek "Rekonštrukcia vykurovania obecných budov v obci Dubník" a "Modernizácia obecných objektov v obci Dubník" 16.04.2013 02.05.2013
Výroba a dodanie zostavy plastových okien – materská škola 16.04.2013 02.05.2013
Bezdrôtový miestny rozhlas – časť Dvor Mikuláš 16.04.2013 02.05.2013
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 03.05.2012 19.05.2012
Výzva na voľby členov do rady školy 25.04.2012 11.05.2012
Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní 31.03.2012 16.04.2012
Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy 05.03.2012 21.03.2012
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre obec Dubník – projekt "Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Dubník" 21.09.2011 07.10.2011
Minimálna cena za predaj pozemkov vo vlastníctve obce v intraviláne obce Dubník 24.08.2011 09.09.2011
Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov a predaj pozemkov 17.08.2011 02.09.2011
Rekonštrukcia kotolne v Dome služieb Dubník 17.08.2011 02.09.2011
Napojenie splaškovej a dažďovej kanalizácie 17.08.2011 02.09.2011
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov 22.06.2011 08.07.2011
Obchodná verejná súťaž na obsadenie nebytového priestoru 16.03.2011 01.04.2011
Výzva na predkladanie ponúk 01.03.2011 17.03.2011
Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov 22.02.2011 10.03.2011
Oznámenie o predaji pštrosov afrických 07.02.2011 23.02.2011
Bezdrôtový miestny rozhlas 22.01.2011 07.02.2011
Regenerácia verejného priestranstva v obci Dubník 22.01.2011 07.02.2011
Výzva na predkladanie ponúk – oprava 22.01.2011 07.02.2011